Projekt logotypu i księgi znaku dla serwisu internetowego kanalnowoczesny.pl


Projekt logotypu i księgi znaku dla serwisu internetowego kanalnowoczesny.pl

Serwis internetowy kanalnowoczesny.pl to kompendium wiedzy na temat dostępnych w Polsce sieci handlowych. Tym, co kryje się za powstaniem serwisu jest wiedza i doświadczenia jego twórcy, Tomasza Szaconia, znanego w branży handlowej specjalisty w zakresie sprzedaży do sieci handlowych.

Logotyp serwisu został pomyślany jako pastisz, ponieważ podobnie jak stylistyka strony internetowej celowo nawiązuje do identyfikacji wizualnej najpopularniejszego serwisu informacyjnego świata.

Poznajesz jakiego?

Tak, inspiracją dla identyfikacji wizualnej serwisu kanalnowoczesny.pl jest stara, poczciwa Wikipedia. W zamyśle właściciela serwisu to nawiązanie miało podkreślać i wyeksponować wiarygodność udostępnianych informacji oraz zachęcać jego użytkowników do angażowania się w budowanie zawartości serwisu.

“Aby być efektywną, forma logotypu, musi być wystarczająco znajoma, by była rozpoznawalna i wystarczająco niezwykła, by zapadała w pamięć.”

.