Redakcja graficzna czasopisma CyberEmpathy Journal


Redakcja graficzna czasopisma CyberEmpathy Journal

CyberEmpathy było w latach 2011 - 2017 jednym z pierwszych polskich, recenzowanych czasopism artystycznych, które ukazywało się wyłącznie w postaci cyfrowej. CyberEmpathy wyznaczyło całkowicie nowe standardy piśmiennictwa artystyczno-naukowego.

W kreacji layoutu czasopism wszystkie chwyty zdają się być dozwolone byle tylko zatrzymać uwagę odbiorcy na dłużej.

Jak twierdzi znany badacz grafiki Quentin Newark:

Design związany z czasopismami wymaga nieustannego tworzenia systemu, palety, którą można poszerzać o inne spójne rozwiązania. 

System komunikacji wizualnej czasopisma jest niezbędny dla zachowania spójności. Jak zatem pogodzić konieczność wywoływania u odbiorcy zaskoczenia w celu zatrzymania jego uwagi, z koniecznością zbudowania spójnego, w miarę przewidywalnego systemu, który zapewni pismu rozpoznawalność?

Jako dyrektor artystyczny czasopisma CyberEmpathy Journal miałam możliwość balansowania na granicy koniecznych sprzeczności - zaskoczenia odbiorcy i przewidywalności komunikatów.

Tym, co zadecydowało rozpoznawalności CyberEmpathy wśród autorów był zarówno styl wizualny, jak i tematyka, która już sama w sobie zobowiązywała do dbałości o detal, ponieważ oscylowała wokół zagadnień sztuki elektronicznej i design.

.